Fashion Photography Ottawa

It is always fun shooting lifestyles and fashion photography for Ottawa Faces Magazine.

Faces Fashion

Gord Weber